H.B. van Rhijn

H.B. van Rhijn werd geboren op 19 januari 1849 in Katwijk en overleed op 4 juni 1924 in Den Haag. Hij is getrouwd geweest met Jeanne Kist en na haar vroege overlijden hertrouwd met Caroline Le Clercq, had 4 dochters uit beide huwelijken en was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hendrik Bernardus van Rhijn (1849-1924) was clubkampioen in de jaren 1895, 1898 en 1899, dat hebben we kunnen verifiëren. Of hij niet vaker de ‘winterwedstrijd’ heeft gewonnen kunnen we alleen naar gissen. Wel deed Van Rhijn vaak mee aan de landelijke bondswedstrijden in die jaren 1890. Als een van de weinige spelers van Staunton.

Stukje van Rudolph Loman in De Groene Amsterdammer van 19 mei 1895

Van Rhijn was ‘Kapitein der infanterie van het indische leger’, en verbleef van 1880 tot 1892 12 jaar onafgebroken op West-Java en West-Sumatra. Na zijn pensioen werd hij tot majoor bevorderd.

Java-bode / nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 22-02-1892
Java-bode / nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 03-08-1893
De Tijd / godsdienstig-staatkundig dagblad 08-06-1893

Terug in Nederland werd hij in 1893 benoemd tot ‘Inspecteur der Rijksveldwacht’, eerst te Katwijk. Niet veel later wordt hij benoemd tot ‘districts-commandant, tevens inspecteur der Rijksveldwacht’ in Groningen. In 1896 zit hij al in het bestuur van Staunton. En hij laat in de krant van zich horen uit hoofde van zijn functie.

Nieuwsblad van het Noorden 19-6-1896
AlgemeenHandelsblad26-9-1896

In 1902 wordt H.B. van Rhijn overgeplaatst van het 9e district (Groningen) naar het 3e, met de standplaats Zwolle.

Nieuwsblad van het Noorden 8-8-1902
H.B. van Rhijn – Russische onderscheiding – Het Vaderland 25 jan. 1908

In 1906 verkast Van Rhijn voor de laatste maal, nu naar district 4: Den Haag. Hier werkt hij van 1 juli 1906 tot zijn ‘eervol ontslag’ in 1922 voor de Rijksveldwacht.

Per 1 juli 1906 naar Den Haag
In 1922 met eervol ontslag.

In 1924 overlijdt hij, en wordt begraven op Nieuw Eik en Duinen (graf II-1731), een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland. In 2001 zijn de grafrechten teruggevorderd, en is zijn ‘grafmonument’ weliswaar ontmanteld, maar ligt Van Rhijn daar nog steeds begraven.

Het Vaderland, 5 juni 1924
Het Vaderland, 6 juni 1924

In de beginjaren van de 20e eeuw schaakte hij bij LSG, samen met zijn beroemdere broer Arnoldus van Rhijn. Deze Arnoldus was naast arts onder meer een subtopper in de Nederlandse schaakwereld. Hij was van 1877-1895 voorzitter van het Leidse schaakgezelschap Palamedes. Op 2 maart 1895 richtte hij het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) op en werd daarvan de eerste voorzitter (1895-1914). In 1922 werd hem het erelidmaatschap van de LSG toegekend. Hij was ook aanwezig bij de oprichting van de Nederlandsche Schaakbond, waarvan hij voorzitter was van 1897-1906 en van 1907-1908.

Achterkant van het portret bovenaan de pagina. Fascinerend.

Deze pagina is tot stand gekomen met medewerking van familie van H.B. van Rhijn, Arnold C. F. van Rhijn, van wie H.B. van Rhijn een oud-oudoom is. Foto’s, archiefonderzoek werd ons op een presenteerblaadje aangereikt, foutjes uit de tekst gevist, en suggesties ter verbetering gedaan, waarvoor onze dank.

Wachtwoord vergeten?