P. Albers †

Petrus Albers, geboren op 5 mei 1906 in Rotterdam, opgegroeid in Voorburg, kwam in 1932 naar Groningen. In 1940 leerde hij de regels van het schaakspel. In december 1942 werd hij lid van de S.C. Helpman en in 1955 werd hij voorzitter. Nadat hij deze functie 20 jaar had vervuld werd hij in 1975 tot erelid benoemd. In 1992 overleed Albers, na bijna 50 jaar lid te zijn geweest.

Uit het Haags gemeentearchief.

P. Albers behoorde jarenlang tot de sterkste spelers van de club. In 1963 werd hij clubkampioen.

Voor de schakers in de Nosbo en speciaal die in de stad Groningen was Albers de gezichtsbepalende figuur van Helpman. Het is begrijpelijk dat hij de fusie van Helpman met het gedistingeerde Gezelschap met gemengde gevoelens tegemoet trad. Gelukkig heeft hij kunnen ervaren dat de gezellige, “niet deftige” sfeer niet verloren is gegaan met de komst van meer prestatiegerichte schakers. Dat bracht hem wel voldoening, en hij bleef zich thuis voelen op de club. Bovendien was hij onverminderd trots op de club, en droeg dit ook uit.

Bij de eerste ledenvergadering van de fusieclub Schaakgezelschap Staunton/Helpman werd tijdens de wvttk het erelidmaatschap van SC Helpman gehonoreerd in de nieuwe club.

In het clubblad van juli 1992, jaargang 8, nr 6 verscheen een In Memoriam door Henk van Dijk:

Wachtwoord vergeten?