H. Edzes †

H. Edzes als voorzitter van Staunton in 1946 in het fotoboek Hollander

Hindrik Edzes (jr.) leefde van 1879 tot 1965. Hij was boekhandelaar, van de boekhandel Edzes, die tot 2014 op hetzelfde adres aan de Nieuweweg 5 heeft bestaan. Vele Groninger schakers zullen zich de boekhandel herinneren, zonder de link te leggen naar het erelid van Staunton.

Edzes was een tijdlang voorzitter van Staunton, vooral in de jaren 1940. En dus ook tijdens het glorieuze Wereldtournooi in 1946. Bij de afhandeling van de financiële nasleep was hij een van de leden die ook praktisch bijdroegen. Zo schoot hij in 1950 het hele bedrag dat Staunton kwijt was aan de zaak Prins voor, toch zo’n 2500,- euro, in die tijd geen gering bedrag.

Blijkbaar liep de boekhandel in die jaren goed. Bekend was Edzes door de uitgave van de kaart van de stad Groningen.

In 1949 voerde het bestuur onder voorzitterschap van De Graaf enkele wijzigingen door in de functies binnen het bestuur. Voor Edzes aanleiding om na een flink aantal bestuursjaren, met als taken secretaris, voorzitter en de laatste jaren bibliothecaris, zijn plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Hierop stelde De Graaf aan de vergadering voor om de heer Edzes voor al zijn goede werken te belonen door hem tot erelid te benoemen. Per acclamatie ging de vergadering hiermee akkoord.

Wachtwoord vergeten?