A.H. Becker †

A.H. Becker, uitsnede portret uit het fotoalbum van de familie Becker

Op 27 november 1871 begint de geschiedenis van Schaakgezelschap Staunton. De oprichters zijn zeven* in getal, helaas zijn aller namen ons niet meer bekend. Onder de oprichters Alexander Heinrich Becker, die ook de eerste voorzitter van Staunton is geweest. Van 1871 tot 1896 nota bene. In dat jaar werd hij samen met medeoprichter J.P. Runsink, tot erelid benoemd.

Adresboek Groningen 1894

A.H. Becker, voor geboren Groningers een klinkende naam. Jarenlang, al sinds 1913, huisde namelijk de opticiën en brillenzaak A.H. Becker aan de Herestraat 9. En inderdaad dankt deze welbekende nering zijn naam aan ‘onze’ A.H. Becker. Hoewel hij zelf het succes aan de Herestraat nooit heeft kunnen meemaken.

Terug naar het begin. Alexanders vader Christiaan Becker kwam in de 19e eeuw uit Duitsland naar Nederland. Leeuwarden om precies te zijn. Daar vestigde hij zich als instrumentmaker, ontwerper, uitvinder. Zijn zoon Alexander Heinrich (1841) vertrekt in 1865 naar Groningen, waar hij zich aan de Stoeldraaierstraat 3 vestigt als instrumentmaker.

Rechts nog net in beeld nummer 3, waar tot 1914 de firma A.H. Becker zijn winkel had.
De enige foto waarmee wij Becker op de Stauntonfoto konden aanwijzen. Wat een geluk!
Nieuwsblad van het Noorden, 6-2-1913

* De verslagen in 1896 spreken van zeven oprichters. In 1936 wordt geschreven twaalf. Vanwege de mogelijkheid dat de verslaggevers het getal zeven hebben gehoord in de toespraak van A.H. Becker zelf, houden wij hier ook zeven aan.

Wachtwoord vergeten?