A. Jager

Het Noorden in woord en beeld, jrg 1, 1925-1926, no 39, 25-12-1925

De heer A. jager, chef-commies bij de Ned. Spoorwegen te Groningen, werkzaam als leider van het Bestelgoederen-bureau, herdenkt 27 December a. s. zijn 25-jarig ambtsjubileum.

Wachtwoord vergeten?